For patients
& visitors

Patient information leaflets

The core patient information leaflets listed below are produced by Southend University Hospital NHS Foundation.

If you require any of the Trusts' patient information leaflets in another language or alternate format (e.g. Braille, large print or audiotape) please contact PALS (Patient Advice and Liaison Service) by telephone on  01702 385333 or alternatively you can email the PALS team on PALS@southend.nhs.uk

 অন্য ভাষা বা ভিন্ন প্রকারে (যেমন ব্রেইল, বড় মুদ্রণ বা অডিও টেপ) এই ট্রাস্টের রোগীদের কোন   তথ্য লিফলেট আপনার প্রয়োজন হলে অনুগ্রহ করে PALS(পেশেন্ট এডভাইস এন্ড লিয়াজো সার্ভিস) এর সাথে টেলিফোনে ০১৭০২ ৩৮৫৩৩৩ নাম্বারে যোগাযোগ করুন বা অন্যথায় আপনি পালস টিম কে PALS@southend.nhs.ukতে ইমেইল করতে পারেন।

如需索取國民保健信託基金病人資訊單張的另一種語另一格式(例如盲文大字體或錄音帶)版本,請01702 385333聯繫PALS(患者諮詢和聯絡服務),或通過發送電郵件至 PALS@southend.nhs.uk,向PALS團隊提出要求。

Jeśli chcesz otrzymać ulotki informacyjne dla pacjentów w języku obcym lub w innym formacie (np. alfabetem Brailla, dużym drukiem lub w formie audio) prosimy o kontakt z PALS pod numerem telefonu 01702 385333 lub drogą emailową pod adres zespołu PALS: PALS@southend.nhs.uk

Pokud od Správy nemocnice požadujete jakékoliv informační letáky pro pacienty v cizím jazyce nebo v jiném formátu (např. Braillovo písmo, velký tisk nebo na audiokazetě) prosím kontaktujte PALS (Poradenství a kontaktní služba pro pacienty), na telefonním čísle 01702 385333 nebo týmu PALS (Poradenství a kontaktní služba pro pacienty) můžete zaslat email na PALS@southend.nhs.uk

The hospital has produced over 500 leaflets and a significant number of these help explain conditions and treatments.   

Please click on the links below to open the PDF in a new window.  

To print the leaflets at full A4 (large print) size, please open the required leaflet to view, choose to print it then select 'Fit to printable area' or 'Scale to fit page' in your printing options.  The dialogue box will vary according to your browser and/or computer operating system, but an example is displayed below.

Printing instructions